Przejdź do treści

Ukraina buduje mur z drutu ostrzowego na granicy z Białorusią

Drut ostrzowy Egoza na betonowym płocie

Ukraina buduje mur z drutu ostrzowego Egoza na granicy z Białorusią, trwają prace w obwodzie rówieńskim i żytomierskim, a na Wołyniu zainstalowano już około 3 km ogrodzenia z drutu ostrzowego Egoza i zasieki koncertina. Prace przy budowie ogrodzenia granicznego prowadzone są dokładniej niż przy budowie Muru Europejskiego - uważa się, że zagrożenie jest bardziej realizowane, a finansowanie znacznie większe. Na granicy z Białorusią powstaje betonowe ogrodzenie, na szczycie którego w dwóch rzędach montowany jest drut ostrzowy Egoza w formie zasieki koncertina. Ponadto wzdłuż ogrodzenia tworzony jest rów, nasyp i inne bariery inżynieryjne uniemożliwiające przekroczenie granicy państwowej.

Ale nie tylko betonowe ogrodzenie i zasieki koncertina chronią granicę Ukrainy przed możliwym atakiem Białorusi w zachodnich regionach. Samo ukształtowanie terenu i specyfika szlaków komunikacyjnych znacznie utrudniają poruszanie się po terytorium obwodu wołyńskiego, rówieńskiego i żytomierskiego, i to nie licząc działań podjętych przez wojsko, o których nie można mówić. Ponadto na tym odcinku granicy, który jest obecnie dodatkowo chroniony płotem i drutem kolczastym, w pełnej gotowości bojowej znajdują się jednostki Straży Granicznej, Sił Zbrojnych Ukrainy i obrony terytorialnej, które są wyposażone we wszystko, co niezbędne do odparcia ataku z północnej granicy. Ale i tak przyda się fosa, betonowe ogrodzenie i drut kolczasty na granicy z Białorusią.