Przejdź do treści

Parlament Europejski nie może decydować o finansowaniu płotów granicznych

Płot graniczny i drut kolczasty

„Jeśli chcemy okazać solidarność, musimy przywrócić porządek na naszych granicach, budując ogrodzenia tam, gdzie to konieczne, jeśli to konieczne” – powiedział rzecznik EPP Jeroen Lenars po złożeniu poprawki dotyczącej finansowania ogrodzeń granicznych z drutu kolczastego. W środę, 19 kwietnia, Parlament Europejski ledwo przyjął poprawkę zezwalającą na wykorzystanie funduszy unijnych na wsparcie budowy płotów granicznych i drutu kolczastego, ale potem głosował przeciwko szerszemu projektowi ustawy budżetowej, do którego była dołączona.

Temat finansowanych przez UE murów granicznych i drutów kolczastych wywołał w Brukseli poważne kontrowersje w ostatnich miesiącach po tym, jak przywódcy UE przyjęli własną wersję rezolucji na szczycie Rady UE w lutym, kiedy wezwali Komisję Europejską do natychmiastowej mobilizacji znacznej Fundusze i fundusze UE, aby pomóc krajom na zewnętrznych granicach bloku we wzmocnieniu ich zdolności i infrastruktury do ochrony granic. I chociaż Komisja zgodziła się sfinansować jedynie personel nadzorujący, pojazdy i sprzęt, porozumienie było powszechnie postrzegane jako de facto zezwolenie na budowę ogrodzeń z drutu kolczastego, ponieważ państwa członkowskie miały teraz środki na reorganizację własnych budżetów na rzecz bezpieczeństwa granic, nawet gdyby przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen kategorycznie stwierdziła, że nie będzie funduszy na druty kolczaste i ogrodzenia.

Ale mimo uchwalenia poprawki, projekt budżetu ostatecznie nie uzyskał wystarczającego poparcia, co wydaje się częściowo wynikać z podziałów wśród sił konserwatywnych. Wcześniej tego dnia europejscy konserwatyści i reformiści również próbowali uchwalić własną poprawkę, która zamiast dorozumianego języka wzywała UE do bezpośredniego finansowania ogrodzeń granicznych i ochronnych barier z drutu kolczastego, ale głosowanie się nie powiodło. Głosowanie nie będzie jednak miało bezpośredniego wpływu, ponieważ projekt budżetu Komisji ma zostać przedstawiony Parlamentowi pod koniec maja lub na początku czerwca i będzie wiele okazji do debaty i wprowadzania poprawek.