Przejdź do treści

Litwa

Płot graniczny i drut kolczasty w Polsce

Polską barierę graniczną miejscami stanowi ogrodzenie z drutu kolczastego, miejscami jest to ogrodzenie z zasieków koncertyna i biegnie przez całą długość 186-kilometrowej granicy Polski z Białorusią.