Przejdź do treści

Kraje UE domagają się surowszych środków na granicach

Kraje UE domagają się surowszych środków na granicach

Austria, Dania, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta i Słowacja wysłały list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady UE Charlesa Michela, wzywając Brukselę do wzmocnienia granic UE i zapewnienia funduszy na instalację ogrodzeń granicznych i drut ostrzowy koncertina. Osiem krajów UE wezwało Brukselę do znacznego uszczelnienia granic bloku, mówiąc, że nadszedł czas na kompleksowe podejście do wszystkich problemów nielegalnej migracji, z którymi borykają się kraje UE.

UE przeznaczyła obecnie sześć miliardów euro na ochronę swoich granic na lata 2021-2027, ale apele wielu krajów o finansowanie przez UE budowy ogrodzeń z drutu ostrzowego wzdłuż zewnętrznych granic bloku w celu ograniczenia napływu osób ubiegających się o azyl pozostały bez odpowiedzi. Komisja Europejska do tej pory wstrzymywała się, twierdząc, że budowanie murów i instalowanie drutu ostrzowego nie jest właściwym rozwiązaniem. Czy tak jest w rzeczywistości – pokaże praktyka, która już potwierdziła konieczność budowy ogrodzeń z drutu kolczastego w krajach UE graniczących z Rosją i Białorusią.