Przejdź do treści

Drut Egoza

Egoza to jedna ze znanych marek, pod którą sprzedawany jest nowoczesny drut kolczasty - drut ostrzowy oraz bariery i nie tylko. Egoza, podobnie jak Koncertina, kojarzy się z ostrymi ostrzowy kolcami drutu, zwojami cylindrycznej bariery ochronnej i wysokim bezpieczeństwem ogrodzonych przez Egozę obiektów. Marka Egoza jest używana w wielu krajach świata, takich jak USA i Australia, Bułgaria i Macedonia Północna, Szwecja i Grecja, Słowenia i Mołdawia, Wielka Brytania i Niemcy, Egipt i Izrael, Serbia i Rumunia, Czechy i Indie, Azerbejdżan i Hiszpania, Holandia i Kazachstan, Chiny i Albania, Meksyk i Łotwa, Turcja i Liechtenstein, Bośnia i Hercegowina, Litwa i Norwegia, Cypr i Polska, Finlandia i Portugalia, Monako i Słowacja, Uzbekistan i Luksemburg, Włochy i Ukraina, Belgia oraz Francja, Chorwacja i Austria, Czarnogóra i Dania, Gruzja i Szwajcaria, Estonia i Węgry. We wszystkich tych krajach, jak również w wielu innych, zarejestrowana jest marka Egoza, pod którą reklamowane są barierki z drutu ostrzowego Egoza i zasieki koncertina.

Płot graniczny i drut kolczasty w Polsce

Polską barierę graniczną miejscami stanowi ogrodzenie z drutu kolczastego, miejscami jest to ogrodzenie z zasieków koncertyna i biegnie przez całą długość 186-kilometrowej granicy Polski z Białorusią.

  • Zasieki koncertina

    Koncertina jest instalowana na ogrodzeniach, budynkach i innych konstrukcjach. Koncertina jest również instalowana na ziemi w jednym lub kilku rzędach. Kilka barier koncertina można połączyć w piramidę, tworząc barierę na dużej wysokości.

  • Drut kolczasty

    Drut kolczasty został wynaleziony do użytku w rolnictwie, co zdeterminowało jego konstrukcję i właściwości. W połowie XIX wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych wielu wynalazców proponowało modele drutu kolczastego o różnej konstrukcji.

  • Drut ostrzowy

    Drut ostrzowy to nowoczesny odpowiednik zwykłego drutu kolczastego. Drut ostrzowy jest wykonany z innych materiałów i ma inne specyfikacje. Podczas gdy zwykły drut kolczasty jest wykonany z miękkiego drutu i wyposażony w druciane kolce.