Przejdź do treści

Drut ostrzowy Egoza na Cyprze nie wystarczył

Policjanci na Cyprze pilnują drutu ostrzowego Egoza

Drutu ostrzowego Egoza to za mało – obecnie trwają rządowe procedury zatrudniania 300 specjalnych funkcjonariuszy policji na kontrakt do pilnowania strefy buforowej w celu ograniczenia migracji. Odpowiednie środki zostały przyznane, a we wtorek w komendzie policji odbyło się spotkanie w celu zaplanowania procesów, aby można było ogłosić wakaty. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, rekrutacja rozpocznie się na początku 2023 roku.

Funkcjonariusze specjalni przejdą miesięczne przyspieszone szkolenie w Akademii Policyjnej w zakresie posługiwania się bronią, dokonywania aresztowań i postępowania z osobami w ruchu. Otrzymają wtedy sprzęt, pojazdy i mundury. Siły specjalne będą wspomagane przez żołnierzy pilnujących stanowisk w strefie buforowej. Utworzenie jednostki specjalnej jest jednym z trzech działań, jakie rząd promuje w celu ograniczenia migracji.

Drut kolczasty został już zainstalowany w różnych częściach Nikozji, co nie było tak skuteczne. Nie jest to zaskakujące, ponieważ sam drut kolczasty nikogo nie ochroni - potrzebny jest kompleksowy system ochrony, obejmujący nadzór, sygnalizację i ochroniarzy. W tym celu zakupiono system nadzoru wideo od izraelskiej firmy, który zostanie zainstalowany w przyszłym miesiącu i będzie monitorował obszary strefy buforowej. Kiedy wykryje osoby próbujące przedostać się przez drut ostrzowy Egoza na tereny kontrolowane przez rząd, wysyła sygnał do specjalnej jednostki policji, aby interweniowała.