Przejdź do treści

Ogrodzenie z drutu kolczastego zainstalowane w Melovoye na granicy Ukrainy i Rosji

Drut kolczasty w Melovoye

Rosyjska straż graniczna zainstalowała ogrodzenie z drutu kolczastego wzdłuż ulicy przechodzącej przez wieś Melovoe. We wrześniu 2018 r. rozpoczęto prace przy montażu ogrodzenia – przeprowadzono prace przygotowawcze, wykopano doły i zamontowano słupy, na które później naciągnięto drut kolczasty. Co dziwne, użycie konwencjonalnego drutu kolczastego zamiast nowoczesnego drutu ostrzowego - być może ze względów ekonomicznych lub zdecydowano się na użycie czynnika psychologicznego - ten typ ogrodzenia z drutu kolczastego bardziej kojarzy się z nazistowskimi obozami koncentracyjnymi i miejscami przetrzymywania pod reżimów komunistycznych niż z nowoczesnym systemem ochrony granic, zwłaszcza granic.

Przez wsie Melovoe i Chertkovo granica przebiegała najpierw między RFSRR a Ukraińską SRR, a następnie między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Ale przejście i przejście były zawsze bezpłatne, ponieważ linia graniczna przechodziła przez osady. W 2003 r. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała umowę między Rosją a Ukrainą o delimitacji (ustanowieniu granic), zgodnie z którą przebieg granicy został zatwierdzony przez wspólną komisję. Linia ta nie tylko przechodzi przez wieś, ale także przecina wiele środków transportu. Przed zainstalowaniem drutu kolczastego nie stanowiło to problemu dla okolicznych mieszkańców, ale od sierpnia 2018 r. poruszanie się przez wcześniej warunkową linię graniczną jest niemożliwe. Jak na ironię, ulica, na której zainstalowano drut kolczasty, nazywa się Przyjaźnią Narodów.